ZWRÓCENIE UWAGI NA PROBLEM

Na”‚problem ten należy zwrócić szczególną uwagę przy bezpośrednim przejściu ze starego systemu na nowy. Uwzględniając stopień trudności, o którym mowa,zakładanie zbiorów głównych może odbywać się etapami.Czynnością kończącą etap wstępnej eksploatacji systemu jest  ostateczna weryfikacja dokumentacji projektowej, programowej,a przede wszystkim eksploatacyjnej zarówno w ośrodku oblicze­niowym, jak i u użytkownika. Odpowiedzialność za dokładną we­ryfikację oraz’ aktualizację wymienionej dokumentacji spoczywa na autorach systemu, tj. projektantach, analitykach oraz progra­mistach. Po ostatecznym zatwierdzeniu dokumentacji przez kie­rownictwo użytkownika oraz kierownictwo ośrodka obliczeniowe­go, jakiekolwiek zmiany mogą być nanoszone tylko zgodnie z przy­jętą metodą aktualizacji i wyłącznie przez osoby (komórki organi­zacyjne) do tego upoważnione.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!