ZESTAW WIELODOSTĘPNY

Zestaw wielodostępny  został dodatkowo wyposażony w arytmometr wielokrotnej precyzji (AWP) i cztery ’ moduły , drukarek z klawiaturą DZM 180 KSR tworzących koń- ; cówki (terminale) dla czterech użytkowników. AWP jest przezna­czony do hardwerowego wykonywania działań arytmetycznych na liczbach długich i zmiennoprzecinkowych. AWP stanowi .opcję, a obecnie funkcje te spełnia system operacyjny. W zestawie wielodostępnym korzysta się z systemu opera- – cyjnego SOM 3 w.wersji CORE i języka konwersaćyjnego BASIC, a także MAKROASSEMBLERA i FORTRAN-u.IV. Zestaw wielo­dostępny jest stosowany w pracach projektowych w biurach kon­strukcyjnych, ; do prostych obliczeń w . instytutach naukowych, a także jako pomoc dydaktyczna w szkolnictwie wyższym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!