ZBLIŻANIE URZĄDZEŃ

Postępujący proces zbliżania urządzeń odczytujących dane do miejsca ich powstawania (co; wiąże ; się, ze wzrostem szybkości ich ewidencjonowania w pamięci komputera) przyczyńił się do . wyodrębnienia technik natychmiastowego wprowadzania danych. Takie urządzenia, jak np. automatyczne rejestratory danych, umożliwiają rejestrację danych u źródeł ich powstawania, np. na liniach produkcyjnych ‘ lub na’ stanowiskach poszczególnych maszyn. Zebrane informacje mogą stanowić podstawę dla opera- ‚ tywnego kierowania pracą mniejszych elementów organizacyjnych (np. gniazdo produkcyjne), a jednocześnie mogą być przesyłane ; przez urządzenia transmisji danych bezpośrednio do komputera.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!