ZAWIERANE INFORMACJE

Zawiera ona zazwyczaj nastę­pujące informacje:  typ urządzenia, które ma być zastosowane w przesyłaniu danych, liczba znaków, która ma być przesłana,  adres pamięci ferrytowej dla pierwszego słowa, które ma być przesłane.Jeżeli jednostka centralna podczas normalnego przebiegu pro­gramu napotyka rozkaz wejścia lub wyjścia do jednego z urzą­dzeń peryferyjnych systemu, to traktuje go jako sygnał wejścia tego programu do programu sterującego (w serii ODRA 1300 pro­gram ten zwany jest egzekutorem). Egzekutor sprawdza, czy urzą­dzenie peryferyjne może przyjąć określone zadania wejścia-wyj- ścia i następnie rozpoczyna przesyłanie danych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!