ZASTOSOWANIE PAKIETÓW

Zastosowanie tych pakietów pozwala m.in.,na skrócenie, czasu opracowania całego systemu bądź podsystemu. :Jeżeli zatem dysponujemy dobrym oprogramowaniem standar­dowym i „pakietowym” oraz umiejętnie korzystamy z nich w pra­cach nad nowym systemem informatycznym, to nssze (progra.”ni- sty) czynności sprowadzają się do:   zbudowania odpowiedniej koncepcji oprogramowania ca­łego systemu z wy korzy staniem programów standardowych i pa­kietowych,  opracowania programów niestandardowych.Należy zaznaczyć, że przy oprogramowywaniu kompleksowego systemu informatycznego szereg programów, szczególnie obliczeniowych, można uznać za standardowe, z’uwagi na identyczność realizowanego algorytmu. Różnice występują jedynie w danych wejściowych oraz w postaci wyjścia. Będzie to np. program inwentaryzacji, < który może realizować inwentaryzację materiałów, środków trwałych, przedmiotów nietrwałych, wyro­bów gotowych, produkcji w toku itd.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!