Z UWAGI NA SWÓJ CHARAKTER

Z uwagi na swój charakter (zawartość danych) zbiory te nie powinny brać udziału-w operacjach przetwarzania w sposób bezpośredni, ist-. nie je bowiem możliwość zniszczenia zapisów (rekordów). Zapisy mogą ulec zniszczeniu-w wyniku uszkodzeń fizycznych lub też w i wyniku wprowadzenia nieprawidłowych danych. Na zbiorach tych mogą być \yykonywane. trzy rodzaje operacji: aktualizacja,  modyfikacja,.  przeszukiwanie.Przez aktualizację należy rozumieć zmianę zawartości zbioru spowodowaną: założeniem nowego zapisu, skasowaniem zapisu lub zmianą zawartości pola w części stałej zapisu. Przez modyfikację należy rozumieć zmianę zawartości pola w części zmiennej zapisu (ilęściowo-wartościowej), będącą wyni­kiem realizacji algorytmu obliczeniowego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!