WYPROWADZANIE INFORMACJI

Wyprowadzanie informacji: wynikowych z komputera stanowi czynność przeciwstawną do wprowadzania danych^ i powinno być realizowane przy ścisłym uwzględnieniu Wymagań użytkow- ‚ nika. Dotyczy to z jednej strony postaci informacji, a z drugiej czasu i miejsca jej udostępnienia użytkownikowi. Informacje wynikowe mogą mieć’zatem postać bezpośrednio czytelną dla czło- wieka lub też postać pośrednią (wybrany nośnik maszynowy) wy­magającą przekształcenia.Ich zapis może mieć postać nietrwałą, znikającą po zapoznaniu się użytkownika z informacjami, albo trwałą, która nadaje się do dłuższego przechowywania i wielo­krotnego wykorzystania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!