WYPOSAŻENIE PROCESORA

Procesor jest wyposażony w pulpit, umożliwiający ingerencję operatora.bez pośrednictwa oprogramowania systemowego, układ alarmu zasilenia i restartu’systemu, automatyczne’ładowanie sy¬stemu oraz zegar czasu rzeczywistego. Pamięć operacyjna jest 1zbUdowana”rja rdzeniach ferrytowych. Jest przeznaczona do (przechowywania programów’ i danych wy¬magających szybkiego i swobodnego dostępu. Wyróżnia się dwa podstawowe obszary;pamięci;użytkowy, przeznaczony dla programów, użytkowych; . ‚ systemowy, zarezerwowany dla/systemów . operacyjnych. Obszar użytkowy, pamięci stanowią bloki o_ pojemności od. 4 K do 32 K (z przyrostem co 4 K) o numerach od 1 do’ 15. Nato¬miast obszar systemowy jest złożony z dwóch bloków o pojem-, ności od 4 K do 8 K każdy. W obszarze systemowym jest zapisany system operacyjny. Każdy z procesorów., dysponuje jednym: blo¬kiem systemowym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!