WYDRUKOWANIE NAKŁADU

Wydrukowanie nakładu podstawowego poszczególnych wzo­rów formularzy dokumentów źródłowych powinno być poprzedzo­ne bardzo dokładnym sprawdzeniem matrycy drukarskiej.Zasady, wypełniania oraz obieg poszczególnych wzorów for- mularzy dokumentów źródłowych powinny być dokładnie opisane, w odpowiedniej dokumentacji instrukcyjnej.Bardzo istotnym warunkiem sprawnego funkcjonowania no­wego systemu w obiekcie jest: rytmiczny spływ dokumentów źrodłowych do ośrodka obliczeniowego oraz prawidłowość nanoszenia danych na dokument źródłowy. Na problemy te szczególną uwagę należy zwrócić w fazie wdrażania. Nierytmiczny.spływ dokumen­tów źródłowych.oraz duża ilość błędnych danych, powodują nie­dotrzymanie przez ośrodek obliczeniowy terminów wykonania ze­stawień końcowych oraz dostarczenie błędnych wyników, np. list płac.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!