WSZYSTKIE UKŁADY I BLOKI

Umożliwia to’przekazywanie w sposób ciągły danych zawartych na jednej karcie z buforu czytnika do pamięci maszyny cyfrowej. Po prze­kazaniu danych do komputera zawartość buforu zostaje odnowio-1 na z maksymalną szybkością pracy mechanizmu. Urządzenie ste­rujące pozwala na pracę w reżimie diagnostycznym, umożliwiając kontrolę układów elektronicznych czytnika poza zestawem kom­puterowym. Wszystkie układy i bloki funkcjonalne urządzenia sa umieszczone w jednej szafie.Czytnik kart CK-325 służy do szybkiego wprowadzania do jednostki centralnej systemu ODRA 1300 danych wydziurkowa- nych na kartach 80- lub 90-kolumnowych. Wyboru typu czyta-‚ nych kart dokonuje się przez wciśnięcie odpowiedniego klawisza na pulpicie technicznym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!