WSZYSTKIE CZYTNIKI

Przy czytaniu dziesiętnym znak z kolumny w kodzie karty zostaje automatycznie przetworzony na znak w kodzie wewnętrz­nym maszyny i przesłany do jednostki centralnej. Przy czytaniu binarnym znaki z poszczególnych kolumn nie zostają przetworzo­ne na kod wewnętrzny maszyny, lecz są wprost przesyłane do jednostki centralnej. W konsekwencji każda 12-pozycyjna kolum­na zostaje przesłana (w przypadku systemu ODRA,1300) w dwóch kolejnych znakach. Wszystkie czytniki są tak skonstruowane, że możliwe jest sprawdzanie danych. Niektóre systemy sprawdzające wymagają stosowania dwóch oddzielnych stacji odczytu; karta podczas prze­chodzenia przez czytnik jest więc odczytywana dwa razy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!