WSTĘPNA EKSPLOATACJA SYSTEMU

Wykonanie prac przygotowawczo-organizacyjnych w obiekcie oraz pomyślne wyniki testowania programów stwarzają warunki rozpoczęcia bieżącej eksploatacji nowego systemu.Przejście ze starego systemu do eksploatacji nowego systemu może być zrealizowane następującymi metodami:równoległą,próbną,   pilotową,    bezpośrednią. Metoda równoległa polega na jednoczesnym przetwarzaniu danych źródłowych techniką dotychczasową oraz na komputerze, zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowo-programowymi. Wyniki obu obliczeń winny być każdorazowo dokładnie porówna­ne, a przyczyny powstałych różnic dokładnie wyjaśnione.Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że użytkownicy sy­stemu dość często błędne wyniki “przypisują nowemu systemowi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!