WPROWADZENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Wprowadzenie systemu informatycznego do użytkowania jest uzależnione od stworzenia przez organizację gospodarczą^ odpo­wiednich warunków, które można stworzyć w dwojaki sposób:przygotowanie obiektu w momencie jego powstania — do­kumentacja systemu informatycznego stanowi wtedy podstawową część całej dokumentacji inwestycyjnej nowo powstałego obiektu,przygotowanie   obiektu już istniejącego drogą ódpowiednich zmian w systemie informacyjnym — dokumentacja systemu informatycznego stanowi jeden z elementów istniejącej dokumentacji organizacyjnej.  Uwzględniając dotychczasowe doświadczenia (trudności) przy wdrażaniu systemów informatycznych w zasadzie tylko w organi­zacjach gospodarczych już istniejących należy przyjąć, że najłat­wiej i najszybciej można wprowadzać wymieniony system w obiek­tach nowo budowanych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!