WPROWADZANIE DANYCH DO KOMPUTERA

Wprowadzanie danych do komputera może być zrealizowane za pomocą różnych urządzeń, w zależności od postaci dostarczonych danych. Mogą to być urządzenia czytające, i interpretujące’ dane z nośników maszynowych, z odpowiednio przygotowanych dokumentów źródłowych, bądź też urządzenia wejścia bezpośred- niego (gdzie dane wejściowe są dostarczane w postaci określonego . sygnału elektrycznego). Lokalizacja miejsca, z którego odbywa, się wprowadzanie jest w zasadzie, obojętna, bowiem poprzez za­stosowanie’ transmisji danych użytkownik (dowolnie odległy od komputera) może mieć do swojej dyspozycji wszystkie rodzaje urządzeń wejścia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!