WIĘKSZOŚĆ PRODUCENTÓW

Większość producentów tego typu urządzeń stosuje zasadę, wprowadzania danych z klawiatury poprzez procesor do urzą-‚ dzeń pamięciowych o bezpośrednim dostępie (dyski lub bębny magnetyczne) a następnie, po przeprowadzeniu procesu weryfi­kacji i redagowania, partiowe przepisywanie. danych na standar­dową taśmę magnetyczną. Sprawdzenie danych odbywa się przez powtórne wprowadze- mie całości lub części zawartości dokumentu do pamięci minikom- ,putera celem porównania z  uprzednio zapisaną w trakcie reje- ‘ stracji. W przeciwieństwie do przygotowania danych na’ kartach dziurkowanych, proces sprawdzania wykonywany jest na tych samych urządzeniach, za pośrednictwem których dane były wpro­wadzane, nie wymaga więc instalowania’ dodatkowego sprzętu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!