WARUNKI OBLIGATORYJNE

Ponieważ we wzorze (2) warunki obligatoryjne uwzględnione- są w sposób koniunkcyjny, więc niespełnienie chociażby jednego ‘ z nich spowoduje, że współczynnik realizacji tego warunku (uw) przybierze wartość 0, a w konsekwencji cała funkcja celu (Fc) też musi przybrać wartość 0. Gdy wymagania obligatoryjne reali­zowane są w spospb niedoskonały współczynnik w powinienprzybrać-wartość mniejszą od 1. W innych przypadkach — a więc przy wyczerpującej realizacji ograniczeń obligatoryjnych lub gdy z powodu braku doświadczenia nic nie potrafimy na ten temat po- -wiedzieć — współczynniki ivoai powinny przyjmować wartość 1.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!