W ZAKRESIE URZĄDZEŃ WYJŚCIOWYCH

Do, metod tych można zaliczyć przede wszystkim bezpośrednią rejestrację danych na taśmach magnetycznych lub dyskach mag­netycznych oraz optyczny odczyt znaków. Szczególnie klawiatu­rowe rejestratory danych mają duże perspektywy rozwojowe. Z przeprowadzonych testów wynika, że urządzenia te są o 40— 50°/o bardziej wydajne od techniki kart dziurkowanych.W zakresie urządzeń wyjściowych daje się zaobserwować szybki rozwój techniczny drukarek. Oprócz klasycznych drukarek uderzeniowych (znakowych lub wierszowych) pojawiły się dru­karki nieuderzeniowe (elektrostatyczne, magnetyczne, termiczne lub wstrzykujące farbę) , pracujące z szybkością 5000 wierszy na minutę, ale dostarczające tylko jeden egzemplarz wydawnictw. Drukarki wypierane są’coraz częściej przez urządzenia wyjścia na mikrofilm, a to przede wszystkim z uwagi na około 15-krotnie większą’ wydajność techniki mikrofilmowej od szybkich drukarek.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!