W SYSTEMACH PRZETWARZANIA

I tak, jeśli chodzi o urządzenia pamięci zewnętrznych, daje się zauważyć stałe wypieranie pamięci taś­mowych przez pamięci dyskowe. .Częściowo wynika to z faktu, że wiele systemów może funkcjonować tylko w warunkach dyspo­nowania pamięcią o bezpośrednim dostępie (np. wielodostępne sy­stemy konwersacyjne).W systemach przetwarzania informacji ekonomicznych, ope­rujących dużą ilością danych wejściowych i wyprowadzających wiele informacji wynikowych, bardzo ważny jest dobór odpowied­nich urządzeń wejściowo-wyjściowych. Wydaje się, że dominująca tutaj technika kart. dziurkowanych będzie coraz wyraźniej wy­pierana przez bardziej wydajne (a często i tańsze) metody groma- . dzenia, przygotowywania i wprowadzania danych do komputera.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!