W PRZYPADKU CYKLICZNEJ PRACY

W ‚przypadku cyklicznej pracy mechanizmu przesuwu karty czas dostępu jest różny. Polecenie czytania karty może być wy­dane w dowolnym momencie w okresie cy.klu maszyny. W związ­ku z tym czas dostępu może być bardzo krótki (kiedy polecenie to wydaje się wraz z poleceniem rozpoczęcia cyklu maszyny)^ lub bardzo długi (kiedy wydaje się je bezpośrednio po rozpoczęciu się cyklu maszyny).’ W tym przypadku instrukcja czytania karty może zostać wykonana tylko w momencie rozpoczęcia się następ­nego cyklu maszyny.Dane zawarte na karcie papierowej mogą być przy/użyciu tego urządzenia czytane w dwojaki sposób . Możemy mianowicie zastosować tzw. czytanie dzie­siętne (alfanumeryczne) lub czytanie binarne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!