W POZIOMIE PIERWSZYM

W. poziomie pierwszym”należy wymienić wszystkie rodzaje dokumentów źródłowych występujących w jednostce przetwarza­nia oraz powstające z nich rodzaje maszynowych nośników da­nych i wykorzystywane zbiory. Wszystkie wymienione rodzaje wejść winny posiadać jednoznaczne symbole identyfikacyjne, któ­re będą obowiązywały w danej jednostce przetwarzania. Doku­menty wejściowe powinny być umieszczone zgodnie z przewidy­wanym podziałem na moduły. Wykorzystywane zbiory danych z innych jednostek przetwarzania powinny mieć,, oprócz jedno­znacznej nazwy, podane dokładne źródło pochodzenia. Wymie­nione wyżej zasady, obowiązują w odniesieniu do wszystkich trzech pasm..

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!