W PIERWSZEJ FAZIE

W fazie pierwszej szczególną rolę odgrywa kierownictwo użyt­kownika systemu. Udział kierownictwa w poszczególnych etapach pracy nie sprowadza się tylko do formalnego przyjmowania i za­twierdzania dokumentacji. Od kierownictwa wymagany jest udział . merytoryczny przede wszystkim w pracach’ występujących na etapie pierwszym i drugim. Można powiedzieć, że od zaangażowa­nia kierownictwa użytkownika w przygotowaniu nowego systemu, zależy sam system i płynące z niego korzyści. Należy odrzucić czę­sto spotykane próby’rozwiązania omawianego problemu poprzez zlecanie obcym instytucjom wszelkich prac przygotowawczo-orga- nizacyjno-projektowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!