UZYSKANE WYNIKI

Również uzyskane wyniki wskazują, że powodzenie całości i , prac uzależnione jest w zdecydowany sposób od zainteresowania I kierownictwa organizacji gospodarczej, które kieruje realizacją i nadzoruje postęp prac za pośrednictwem komórki analityków/Do wykonania szczegółowych zadań, wyspecyfikowanych w zakresie prac przygotowawczo-organizacyjnych, należy powołać , zespoły robocze. Przy opracowaniu kompleksowego systemu informatycznego zespoły robocze powinny być powołane do każdego^podsystemu. Zadaniem zespołów roboczych jest: współpraca z projektantami,  opracowanie katalogów kodów,  opracowanie instrukcji wypełniania i obiegu dokumentów źródłowych, ustalenie zasad i odpowiedzialnych za aktualizację katalo­gów kodów oraz wszelkich instrukcji związanych z funkcjonowa­niem systemu,   wdrożenie symboli oraz dokumentów źródłowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!