UZYSKANE MOŻLIWOŚCI

Uzyskuje się bowiem w ten sposób możliwość nieskomplikowanej wymiany przestarzałego . sprzętu komputerowego na nowocześniejszy i bardziej dostosowany do. zmieniających się potrzeb. Z kolei transakcja kupna-sprzedaży wy­maga najmniejszych nakładów (z reguły koszt pięciu lat dzierżą-^ wy komputera równa się kosztowi jego zakupu). Prócz tego sprzęt komputerowy bardzo powoli zużywa się pod względem tech^ .riicznym, może więc być przydatny nawet przez kilkanaście lat,o ile wolumen rozwiązywanych problemów nie ulegnie znacznemu zwiększeniu. A więc postęp techniczny w tej dziedzinie nie zawsze pociąga za sobą konieczności częstej wymiany sprzętu.Nie podlega natomiast dyskusji, że decyzja o zakupie kompu­tera wymaga przeprowadzenia gruntownej analizy ekonomicznej •i dokonania prognozy swoich potrzeb na okres wielu lat.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!