UZUPEŁNIENIE PROGRAMU

Uzupełnienie programu sterującego stanowi obszar roboczy składający się z 16 rejestrów roboczych R a 16 bajtów = 256 baj­tów oraz jednego rejestru warunku Cal bajt. Sposób zastoso­wania obsz&ru roboczego, rejestrów programu.Pp oraz rejestrów pamięciowych P zostanie omówiony w części dotyczącej progra­mowania minikomputerów.W przypadku. KB MERA 305 pamięć operacyjna składa się z 8192 komórek 8 bitowych (1 bajtowych). Blok przerwań wejścia-wyjścia umożliwia przyjmowanie sygnałów zewnętrznych wywołujących zawieszenie aktualnie wy­konywanego programu w ‚procesorze i przejście do podprogramu obsługi przerwania. Źródłem sygnałów przerwań mogą być do­wolne urządzenia dołączone do kanałów, jak również inne bloki systemu, w którym pracuje minikomputer.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!