UWZGLĘDNIENIE TRUDNOŚCI

Uwzględniając różnorodne trud­ności, np. etatowe, występujące w naszych organizacjach gospo­darczych, zespół analityków powinien być utworzony z przedsta- wicieli co niajmniej trzech podstawowych komórek organizacyj­nych: technologii, produkcji, księgowości.Pracownicy tworzący komórkę analityków powinni posiadać długoletnią praktykę.zawodową.m.in. na stanowiskach pozwala­jących na zapoznanie się z problemami organizacyjnymi swoich’ działów oraz powiązań występujących w działalności podstawo­wej organizacji gospodarczej. Ponadto powinni posiadać odpowiednie wykształcenie, umiejętność pracy koncepcyjnej,, polot, umie­jętność współpracy, z ludźmi itp. Niezbędną wiedzę informatyczną powinni oni zdobyć poprzez dokształcanie się, np. na kursach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!