URZĄDZENIE WPROWADZANIA DANYCH

Przed rozpoczęciem-pracy niezbędne jest dostarczenie kompute¬rowi danych, które mają być przetwarzane oraz programu, który ‚ będzie kierował komputerem w trakcie ich przetwarzania. Jest to pierwszy krok w procesie komputerowego przetwarzania da¬nych. Informacje (dane i program) występują w formie zakodo¬wanej na nośniku informacji. Odczytanie zakodowanej na nośniku informacji (danych wejściowych) przez podłączone on-line z kom¬puterem urządzenie peryferyjne powoduje .wygenerowanie im-. pulsów elektrycznych, które umożliwiają wprowadzenie do pa¬mięci komputera danych w odpowiedniej dla komputera formie. Impulsy te, generowane w wyniku odczytania danych zakodowa¬nych na nośniku informacji, powinny więc odpowiadać wewnętrz¬nemu systemowi kodowania w komputerze.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!