UKŁAD PRZEŁĄCZNIKÓW

Wszystkie urządzenia wejścia-wyjścia oraz jednostki sterujące są wyposażone w pulpity operatora, na których znajdują się lampki sygnalizacyjne, przełączniki itp. Przekaźniki i wskaźniki przeznaczone dla obsługi technicznej (inżynierskiej) umieszczone \ są wewnątrz szaf urządzeń i nie są dostępne dla operatora. Lampki sygnalizacyjne pokazują stan, w jakim znajduje się urządzenie, włączone, wyłączone, gotowe do pracy, wybrane , itp. Przełączniki natomiast są wykorzystywane do rozpoczynania i zatrzymywania * operacji ręcznych.Każda lampka sygnalizacyjna świeci innym kolorem. Układ przełączników i lampek sygnalizacyjnych jest odmienny dla różnych typów urządzeń.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!