TRUDNY PROBLEM

Na zakończenie omawiania prac występujących w fazie pierw­szej należy zwrócić uwagę na stosunkowo dość trudny problem, utrzymania w stanie aktualnym poszczególnych opracowań, a szczególnie:projektu technicznego, . dokumentacji programowej,  dokumentacji eksploatacyjnej. Brak jest do tej pory skutecznego algorytmu umożliwiającego spełnienie powyższego zadania. Najbardziej chyba właściwym sposobem aktualizacji wymienionej dokumentacji jest jednoosobo­wa odpowiedzialność projektanta za nanoszenie wprowadzonych zmian. W tym celu do każdego z wymienionych’powyżej opracowań powinny być dołączone karty zmian, które umożliwiają ewi­dencję nanoszonych zmian oraz możliwość bieżącej konfrontacji zgodności opracowań.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!