TRANSMISJA DANYCH

Transmisja danych z jednostki centralnej komputera do pa-‚ mięci SP45DE odbywa się szeregowo blokami po, 128 bajtów za pośrednictwem interfejsu i pamięci buforowej formatera. Odby­wa się ona z prędkością 500 K bajtów/s. Jej stosunkowo niewielka szybkość jest wystarczająca przy bezpośrednim zapisie danych do kartotek sekwencyjno-indekso- wych z ominięciem pracochłonnego sortowania zarówno doku- mentów^źródłowych, jak i,zapisów wewnątrz kartoteki.- Nie bez znaczenia jest także stosunkowo niski koszt tej pa­mięci* w porównaniu z innymi jednostkami dyskowymi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!