SYSTEMY BAZUJĄCE

Sy­stemy bazujące na transmisji danych nazywane są zdalnymi, co wynika z możliwości wprowadzania danych do komputera wprost u użytkownika dowolnie oddalonego od ośrodka obliczeniowego* (pod warunkiem-posiadania odpowiednich środków technicznych do zrealizowania’tej funkcji). Systemy/lokalne i zdalne odróż­nia w wyposażeniu fakt nie istnienia lub istnienia .urządzeń ob­sługujących transmisję danych’oraz odpowiedniego) oprogramo-. wania kierującego prawidłowym przebiegiem transmisji.Forma wprowadzania danych,• jak również wyprowadzania informacji może przyjmować dwie postacie, bezpośrednią lub pośrednią. Forma bezpośrednia dotyczy wprowadzania danych w takiej postaci, w jakiej zostały , one zarejestrowane w momencie * powstawania. Obejmuje: ona dokumenty źródłowe nadające się do odczytu automatycznego, dane wprowadzane poprzez różne urzą- dzenia klawiaturowe oraz sygnały elektryczne będące odzwiercie­dleniem . pomiarów różnych’wielkości fizycznych (w systemach sterowania procesami).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!