STAŁY WZROST

Ponadto stale wzrasta zainteresowanie (szcze­gólnie w zastosowaniach naukowo-technicznych) graficznymi urzą­dzeniami wyjściowymi (koordynatografy, grafoskopy).W dobie obecnej obserwuje się szczególnie dynamiczny roz­wój systemów wykorzystujących’transmisję danych. Możliwości zmian, jakie niosą z sobą tego typu systemy, pozwalają na posta­wienie tezy, że będą one stanowiły wkrótce podstawową postać sy­stemów liczących Stąd coraz większe zainteresowa­nie urządzeniami do transmisji danych. Z eksploatacyjnego punk­tu widzenia największym problemem jest tutaj właściwy wybór rodzaju sieci teletransmisyjnej w zależności od liczby przesyła­nych danych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!