SKŁAD WYPOSAŻENIA

Urządzenia do zbierania danych „nieprodukcyjnych” są bardzo różnorodne, z racji wielu zastosowań, dla obsługi których zostały zaprojektowane. Prze- ‚ ważają wśród nich komputerowe punkty sprzedaży (POS), czytni­ki metek, zegary czasu pracy i przenośne terminale. do inwen­taryzacji magazynowej lub pomiarów zużycia energii elektrycz­nej i gazu.W skład wyposażenia do automatycznego zbierania danych „produkcyjnych” wchodzą urządzenia przenośne, wolno stojące oraz systeipy urządzeń z centralną jednostką sterującą i reje­strującą zebrane dane w urządzeniach pamięciowych. Urządzenia przenośne mogą być podłączane do dowolnego gniazda telefonicz­nego na wydziale produkcyjnym w celu przesłania krótkiego ko­munikatu, do komputera centralnego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!