SCHEMAT OGÓLNY

Schemat ogólny jest graficznym uszczegółowieniem rozwiązań technologii zagadnień wybranych z ideowego schematu kompu- i terowego przetwarzania, w zakresie wejść, zbiorów, algorytmu komputerowego przetwarzania oraz wyjść.Schemat ogólny buduje się w zasadzie dla każdej jednostki przetwarzania z , uwzględnieniem modułów, które wyróżnia się w układzie pionowym. Do budowy schematu używa się źnorma- , lizowanych symboli graficznych (zob. załącznik 1).W ogólnym schemacie komputerowego przetwarzania danych ‚ można wyróżnić kilka poziomów ściśle ze sobą powiązanych, które ,buduje się według odpowiednich zasad:   Poziom pierwszy jest poziomem wejścia, w którym mogą wy­stąpić trzy podpoziomy (pasma), tj.    dokumentów źródłowych i urządzeń ewidencyjnych maszynowych nośników danych oraz urządzeń końcowych i  (terminali),   zbiorów danych zapisanych w pamięci komputera (w przy­padku korzystania ze zbiorów utworzonych w innych jed­nostkach przetwarzania).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!