ROZWINIĘCIE TWIERDZEŃ

Rozwinięciem twierdzeń H. Groscha jest prawo Adamsa, sfor- mułowane w 1962 r. dla komputerów drugiej generacji. Prawo to powiada, że „moc obliczeniowa jest proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego z krotności cen dwóch porównywanych kompute­rów” Wszystkie zaprezentowane w tym punkcie metody klasyfiko­wały komputery według szybkości pracy lub mocy obliczeniowej jednostek centralnych..Badania statystyczne dowodzą jednak, że zwiększenie szybkości jedriostki centralnej nie zawsze jest naj­efektywniejszym czynnikiem zwiększenia przepustowości całego systemu informatycznego , Często „wąskim gar­dłem”, od którego zależy przepustowość systemu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!