RODZAJE SCHEMATÓW

We wszystkich trzech rodzajach omawianych powyżej sche­matów, tj. w ideowyrji, ogólnym oraz szczegółowym, a tym sa^ mym w całym systemie informatycznym, podstawowym ele­mentem są zbiory danych utworzone w pamięci, zewnętrznej komputera.W celu ujednolicenia określeń zbiorów w całym systemie in­formatycznym należy przyjąć jednolitą ich klasyfikację i kryteria klasyfikacji .Zbiory-danych dzieli się na trzy rodzaje: zbiory podstawowe (kartotekowe, stałe, główne)     zbiory pośrednie,    zbiory robocze. Zbiory podstawowe są to zbiory zakładane na początku eksploatacji systemu, a likwidowane z chwilą zaniechania dalszej eks­ploatacji. Zbiory te zawierają dane. potrzebne do eksploatacji ca­łej jednostki, jak również innych jednostek przetwarzania. Z uwagi na swój charakter (zawartość danych) .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!