REALIZACJA PROGRAMU

Od tej chwili rozpoczyna się realizacja pro­gramu obsługi kanału polegająca na wykonywaniu szeregu czyn­ności niezbędnych przy przesyłaniu informacji między urządze­niami zewnętrznymi a pamięcią operacyjną. MOMIK 8b/l 000 jest jednostką większą od MOMIK 8b/lO0. Jed­nostka ta spełnia funkcje przetwarzające oraz steruje .urządzę-, niami zewnętrznymi systemu. MOMIK 8b/1000 składa się z określonych, bloków funkcjonal­nych o minimalnej konfiguracji, czyli z procesora wraz z kana­łem programowanym i pamięcią operacyjną o pojemności 8 K słów. W maksymalnej konfiguracji do’wyżej wymienionych blo­ków dochodzi jeszcze blok przerwań, kanał multipleksora 1 kanał bezpośredniego dostępu, a ferrytowe pamięci operacyjne mogą . być zwiększone do 32 K (4*8 K) słów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!