RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI

Jest oczywiste, że projektowanie systemów bazy danych wy­maga— jak każda nowa technologia—szczególnie wnikliwego ra­chunku efektywności ekonomicznej ex ante^oraz uwzględnienia uwarunkowań sprzętowych, programowych i organizacyjnych. Bardzo ważne jest też określenie sposobu postępowania w sytua-, cjach szczególnych, takich jak błędy i awarie,, nie upoważniony i   dostęp łub kolizyjne oddziaływanie użytkowników. Ponadto konieczne jest określenie warunków , usuwania wystąpień zapisów z bazy oraz podanie, które z tych zapisów wymagają archiwowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!