PRZYSZŁY UŻYTKOWNIK

Przyszły” użytkownik systemu komputerowego, preferujący technikę  kart dziurkowanych, ma praktycznie możliwość zakupu . odpowiednich urządzeń produkcji NRD i CSRS. Oferowane są’dwa typy dziurkarek* kart: -SOEMTRON 415, produkcji ” NRD .’oraz ARITMA130, produkcji CSRS.   Obydwa urządzenia umożliwiają przenoszenie danych z dokumentów źródłowych wyłącznie na karty. 80-kolumńowe w stan­dardowym kodzie ODRA 1300.; SOEMTRON 415 jest ^dziurkarką alfanumeryczną, tzn. służy’do przenoszenia znaków alfabetycz­nych, numerycznych oraz pewnych znaków specjalnych .Dane. wprowadza się kolumna po kolumnie (dziurkowanie jednofazowe). Odmienne rozwiązanie zastosowano w dziurkarce AHITMA 130.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!