PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

Przykładowe zastosowanie to: analiza próbek w- procesach chemicznych, inwentaryzacja za-, pasów,pomiary zużycia energii itp. Urządzenia wolno stojące gromadzą dane w postaci umożliwiającej ich późniejsze przesłanie do komputera. Przeważnie są to terminale, które umożliwiają zbieranie i czasowe buforowanie danych’ aż do momentu ich przesłania siecią teleprzetwarzania. Przykładem mogą być urzą­dzenia do zbierania danych na stacjach benzynowych. Poszcze­gólne transakcje są rejestrowane w infokasecie, która po zakoń­czeniu dnia pracy jest przesyłana do centralnego ośrodka prze­twarzania danych.  Najbardziej złożone i uniwersalne w .zastosowaniu są syste­my automatycznego zbierania danych. Stanowią one zestaw kilku\ do kilkudziesięciu urządzeń sterowanych, przez specjalizowaną jednostkę sterującą lub procesor komunikacyjny, przeznaczony , do zbierania danych z całej linii-produkcyjnej, gniazda, działu, instalacji chemicznej itp. Systemy takie mogą być autonomicz­ne lub mogą pracować bezpośrednio z komputerem głównym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!