PRZYJĘCIE SPOSOBU

Przy przyjęciu scentralizowanego sposobu przygotowania da­nych użytkownik dostarcza do ośrodka obliczeniowego dokumen­ty źródłowe i uiszcza odpowiednią opłatę za wykonaną usługę polegającą ‚ na Wstępnym skontrolowaniu poprawności danych przeniesieniu ich na nośnik techniczny,” np. karty 80-kolumnowe lub taśmę magnetyczną. Akceptując rozwiązania przedstawione  w wariancie drugim należy liczyć się z pewnymi trudnościami, jak ‘np. nieterminowe wykonywanie’ usług, .dodatkowe -koszty transportu.. Generalnie, rozwiązania stanowiące zalety wariantu pierwsze­go mogą okazać się wadami metody scentralizowanego przygotowania danych. Mieszany sposób przygotowania danych stanowi pewien kompromis między przedstawionymi poprzednio metodami.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!