PRZYGOTOWYWANIE NOŚNIKÓW

Reasumując, rejestratory taśmy magnetycznej mają wyż­szość nad konwencjonalnymi urządzeniami do przygotowania noś­ników papierowych m.in. dzięki: szybszej rejestracji i sprawdzaniu danych,  większej bezbłędności pracy, dzięki rozbudowanym ukła­dom automatycznej kontroli oraz samokontroli operatorów,około 100-krotnym skracaniu czasu operacji wprowadza­nia danych do komputera, niższemu kosztowi . przygotowania i przetwarzania da­nych”,   poprawie warunków pracy (wyeliminowanie hałasu spowodowanego działaniem urządzeń mechanicznych do przygotowa­nia nośników papierowych),   oszczędności materiałów i mniejszej powierzchni magazy­nowej, niezbędnej do przechowywania nośników,łatwiejszemu transportowi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!