PRZY WYBORZE OPROGRAMOWANIA

Przy wyborze najbardziej przydatnego oprogramowania nale­ży się kierować kilkoma ‚ zasadami, które podajemy tutaj za J. Niedźwiedzkim  . A więc z reguły lepiej jest na-, bywać generatory niż programy gotowe, a to z uwagi na łatwość zaadaptowania ich do swoich specyficznych potrzeb. Ponadto de­cyzja o zakupie programu powinna zapadać tylko wówczas, gdy Jego cena nie przekracza połowy kosztu programu opracowanego indywidualnie. Wreszcie zakup oprogramowania powinien być uzależniony od możliwości udzielenia przez jego dostawcę facho-1 wej pomocy we wdrożeniu i.późniejszym ulepszaniu tego opro­gramowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!