PRZY OPRACOWYWANIU PROJEKTU WSTĘPNEGO

Przy opracowywaniu projektu wstępnego należy pamiętać o uwzględnieniu uwag i wniosków, które mogły zostać zgłoszone przez użytkownika w trakcie analizy systemu informacyjnego oraz koncepcji systemu informatycznego. Projekt wstępny powinien podawać ogólne rozwiązania w za­kresie: konstrukcji funkcjonowania! podsystemu w nowych wa­runkach wraz z jego ograniczeniami,           danych wejściowych przewidywanych w podsystemie, Projekt wstępny nazywany jest również założeniami techniczno-ekono­micznymi.      ogólnej technologii komputerowego przetwarzania,  charakterystyki przewidywanych wyjść,      pozostałych elementów dotyczących warunków orgamza- . cyjnych wdrożenia; kosztów prac przygotowawczych i przetwarza­nia oraz harmonogramów prac przygotowawczo-organizacyjno-projektowo-programowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!