PRZETWARZANIE DANYCH

Przetwarzanie danych za pomocą komputera stanowi główny element całego procesu i obejmuje realizację różnorodnych algo­rytmów obliczeniowych, logicznych i porządkowych w kolejności , i liczbie niezbędnej do rozwiązania określonego zadania. Wielkość i klasa komputera realizującego przetwarzanie zależy od kategorii i wielkości zadania oraz od formy wykorzystania sprzętu (własny, dzierżawa, usługowa realizacja zadań itp.).W wielu przypadkach to samo zadanie może być np. zrealizo­wane za pomocą minikomputera będącego w posiadaniu użytkow­nika lub komputera w ośrodku usługowym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!