PRZESTARZAŁE NORMY

Niestety zbyt często normy te okazują się być przestarzałe, niekompletne lub nie ma ich w ogóle. Istnieje wszakże nadzieja, że wraz z nagromadzeniem pewnego zasobu doświadczeń krajowych, normatywy takie zostaną opracowane. Szczególnie pożądane byłoby ustalenie norm scalo­nych, pozwalających — tak jak .to już szeroko stosują ,wyspecja­lizowane firmy konsultacyjne w Stanach Zjednoczonych i w kra-, jach Europy Zachodnie j — na analizę i porównywanie kosztów całych typowych procesów przetwarzania danych. Przykładowo mogłaby to być scalona norma pracochłonności i kosztów oblicza­nia listy- płac w zależności od liczby robotników oraz przeciętnej liczby przetwarzanych dowodów płacowych przypadających na jednego robotnika w ciągu miesiąca.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!