PROJEKT TECHNICZNY

Opracowanie projektu technicznego stanowi ostatni etap prac projektowych. Jak zaznaczono uprzednio projekt technicznyj opra- cowywany jest dla jednostki przetwarzania.  Podstawą opracowania projektu technicznego jest zatwierdzo­ny przez użytkownika projekt wstępny! W projekcie technicznym należy uwzględnić uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez użytkow­nika. Godzi się podkreślić, że etap projektu technicznego jest ostat­nim momentem, w którym użytkownik powinien zgłosić swoje uwagi. Opracowany projekt techniczny stanowi podstawę do opro­gramowania i organizacyjnego przygotowania użytkownika. Z tych : przede wszystkim względów zarówno projektant, jak i użytków-., nik powinni być zainteresowani w bardzo szczegółowym odbiorze projektu wstępnego, a szczególnie rozwiązań w.zakresie projekto­wanego wejścia i wyjścia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!