PROJEKT MODELU

Schemat   zintegrowanego modelu danych należy wykonać  w tej samej konwencji jak schematy funkcyjnych modeli danych,a zatem zgodnie z symboliką i zasadami określonymi . Powinien on obejmować wszystkie obiekty i relacje ; wyodrębnione w modelach funkcyjnych^ systemu, bazy danych, jednakże bez dublowania obiektów. Oznacza to, że schemat zinte­growany wskazuje na wszystkie. „ścieżki selekcji” do obiektów wraz z atrybutami kluczowymi dla tych ścieżek.Projekt modelu danych jest podstawą opracowania projektu struktury logicznej bazy danych. Poszczególne obiekty schematu modelu danych należy odwzorować na zapisy (rekordy), przyj­mując, że (w zależności od wymagań technologicznych) “ zapis może stanowić odpowiednik obiektu, może. składać’się z kilku obiektów lub, odwrotnie; kilka zapisów może składać się na ;     obiekt.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!