PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia jest różny dla poszczególnych grup pracowników wymienionych wyżej. Bardzo ważnym zadaniem .jest odpowiednie przygotowanie szkolenia. Doświadczenia wskazują, że nie może to być „suchy” wykład. Słuchaczami są bowiem pra­cownicy o różnym stopniu wykształcenia, doświadczenia praktycz­nego oraz wieku, którzy w większości przypadków nie są entuzja­stami jakichkolwiek zmian w stanie dotychczasowym, a już na •pewno zmian, które w początkowym okresie nakładają na nich dodatkowe zadania.  Słuchacze powinni mieć możliwości zapozna­nia się z tymi fragmentami dokumentacji projektowo-eksploata- cyjnej, które ich dotyczą.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!