PRAWIDŁOWE SFORMUŁOWANIE

Dlatego bardzo istotne jest prawidłowe sformułowanie kry­terium oceny systemu w postaci funkcji celu i na tej bazie prze­prowadzenie rachunku efektywności ekonomicznej.W trakcie projektowania systemu informatycznego należy ; uwzględniać wymaganą dla funkcjonowania tego systemu moc – obliczeniową (przetworzeniową). Na etapie projektowania ogólne­go wystarbzy orientacyjne oszacowanie potrzebnej mocy oblicze­niowej, natomiast na etapie projektowania technicznego należy dokładnie określić wymagany , zestaw komputerowy (jednostka centralna, pamięci zewnętrzne, urządzenia wejściowo-wyjściowe) i wymagane oprogramowanie (system operacyjny, oprogramowa­nie standardowe i użytkowe).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!