POZIOM DRUGI

  Poziom drugi jest poziomem przetwarzania zawierającym:znak graficzny komputera, oznaczający również moduł przetwarzania;wszystkie zbiory stałe (kartotekowe) oraz pośrednie z do­kładną ich nazwą (symbolem) obowiązującą w jednostce,powiązanie między zbiorami oznaczające ich współpracę (wykorzystanie) w poszczególnych modułach.Poziom trzeci jest,poziomem wyjścia, w którym należy wymienić wszystkie rodzaje wyjść podstawowych przewidywa­nych w jednostce, tzn.:    tabulogramy końcowe (kontrolne i podstawowe),   maszynowe nośniki danych, np. w przypadku kart dual­nych,dokumenty źródłowe emitowane przez komputer (na tabu­logramach), urządzenia końcowe (terminale).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!